דירוג פרויקטים ותשתיות

אנו חיים במדינה קטנה, ועל פי מובנים מסוימים גם דיי צעירה. כמות הפרויקטים הקורים בישראל בכל רגע נתון עולים על כל דימיון, והתשתיות ממשיכות להיבנות עם כל יום שעובר. עם זאת, ולאור ההשקעה הרבה המוקדשת לפרויקטים אלו, נשאלת השאלה החשובה ביותר: מה הסיכון הכרוך בכך?

דירוג פרויקטים ותשתיות הוא ללא ספק השלב הראשוני על מנת להעריך מה הסיכון הכרוך בפרויקט אותו העלנו על סדר היום. עבודת הדירוג והמעבר על הפרמטרים היא עבודה סיזיפית, וכוללת בתוכה מרכיבים רבים. למידע נוסף אודות דירוג פרויקטים ותשתיות לחצו כאן לאתר BDI.

 

דירוג פרויקטים ותשתיות

המתודולוגיה של דירוג פרויקטים ותשתיות מבוססת על מספר סיכונים ובדיקות, הנערכות במקביל על מנת להגיע לדירוג מהימן ותקין של הפרויקט.

 

היתכנותו הכלכלית של הפרויקט

שאלות ופרמטרים רבים עולים בחלק זה הקשורים בעיקרם לשתי נקודות מרכזיות:

  1. תחרותיות: יבחנו מיקום הפרויקט והטכנולוגיה אל מול העלות הצפויה, בניסיון לספק לנו את המידע הרב ביותר לגבי הפרויקט. המטרה היא לנסות לנבא מה תהיה רמת התחרותיות מולה יעמוד הפרויקט בעתיד הרחוק. ייחודיות הפרויקט או הקושי להחליפו הם יתרונות אסטרטגיים בולטים בסעיף זה.
  2. רציונל הפרויקט: בנקודה זו נבחן הפרויקט בכל הנוגע להיבטים מדיניים (תמיכה ממשלתית לדוגמה) וכדאיות הפרויקט עצמו.

 

יציבות תזרים המזומנים

בחלק זה יבחנו שאלות אודות יכולת חיזוי תזרים המזומנים הצפוי לפרויקט, וייבחנו היקף הביקוש לפרויקט וכמו כן למחירו. לדוגמה, פרויקט אשר המדינה מחויבת לרכוש את תוצרו מפחית משמעותית את הסיכון בתחום זה. בנוסף, ייבחנו סיכונים טכנולוגיים ותפעוליים, ויבדקו כשלים אפשריים.

 

דירוג הקמה

עמידה בהתחייבויות אל מול לוח זמנים היא לרוב משימה שלא נוחלת הצלחה בקלות, ולכן דירוג פרמטר זה יתבסס רבות על היתכנות עיכובים וחריגות. על מנת להיערך כראוי לנקודה זו, יש להעריך באופן מקיף את הסיכויים וההשקעות הדרושות למצבים מסוג זה.

 

חברות אחזקה וחובות נחותים

חוב נחות הוא חוב המתגמד אל מול החוב העיקרי של החברה, מבחינת חלקו בתזרימי המזומנים. בנוסף, ישנו משקל רב בדירוג הפרויקט בהינתן והחברה נחשבת ל"חברת אחזקה".

 

נקודות נוספות

בדירוג פרויקטים יינתן יחס נוסף לנזילות וגמישות הפרויקט, על מנת להעריך את יכולותיו לעמוד אל מול תנודות ושינויים בשוק. כמו כן ישנה התייחסות למבנה המשפטי של הפרויקט, לסיכון מימון, דירקטוריון הפרויקט, ועוד. מידע נוסף אודות הפרמטרים הנבדקים ניתן למצוא באתר "מידרוג", בהתייחסות לדוח המתודולוגי של דירוג פרויקטים ותשתיות.

 

חשיבות דרכי הדירוג

הבנה של כלל דרכי דירוג הפרויקט מאפשרת היערכות מתאימה ובחינה מדוקדקת של מיטב האספקטים הרלוונטיים לפרויקט. רמת הסיכון הנמדדת אל מול היתרונות הכלכליים וחשיבותו של הפרויקט, מאפשרים לנו לכמת את כדאיות ההשקעה בפרויקט עצמו, ומקלים עלינו במאמצינו להיערך בהתאם.

תצלום אווירי על כבישים מהירים

אולי יעניין אותך גם