ביטוח

אילו ביטוחים נאתר בעזרת דו"ח הר הביטוח

במהלך החיים כולנו עשינו ביטוחים אי אלו ואחרים למטרות שונות ומגוונות. למעשה ל-80% מאוכלוסיית ישראל יש ביטוח משלים בקופת החולים שכולל ניתוחים פרטים, תורים  קצרים